Služby

  • Vypracování scénářů oslovení dlužníků (telefonický kontakt, předžalobní upomínka, informace o podané žalobě, předexekuční výzva) na základě analýzy produktů.
  • Přebírání podkladů v písemné nebo elektronické podobě (smlouvy, vyúčtování, faktury) pro správu a vymáhání rizikových pohledávek v sídle Vaší společnosti min. 1x měsíčně.
  • Předávání elektronické databáze dlužníka ve kryptovaném formátu dat např. Microsoft Office (Excel) prostřednictvím zabezpečeného emailu nebo na CD.V rámci všech činností jsou veškeré úkony správy pohledávek prováděny s maximální rychlostí a důrazem na vymožení pohledávky.
  • Standardní součástí našich služeb je on line reporting dle potřeby Vaší společnosti.
  • Poskytujeme služby automatické lustrace dlužníků v dostupných databázích CEE, CERD, katastr nemovitostí, systém platební morálky.