O nás

 

Společnost APOREAL, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti řešení Vašich rizikových pohledávek, zejména v oblasti správy a vymáhání pohledávek formou mimosoudního, soudního a exekuční řízení, analýzy a nákupu Vašich ztrátových pohledávek.

V procesu správy a vymáhání pohledávek vystupuje společnost APOREAL vždy důsledně a v intencích zákona, respektuje však i zvyklosti, které mezi jednotlivými partnery panují tak, aby nebyly hrubým způsobem narušovány dosavadní vazby a vztahy, což však v žádném případě není na úkor kvality a důraznosti vymáhacího procesu.

Nabídka služeb společnosti APOREAL v oblasti správy pohledávek je natolik široká, že jeho uplatnění bude především záviset na konkrétní představě klienta a jeho rizikových pohledávkách.

APOREAL tvoří zkušený tým odborníků zaměřený na správu, analýzu a prodej pohledávek.